TÜBİTAK 1812 - Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı

TÜBİTAK 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG Yatırım 2024-2 Çağrısı) kapsamında, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve yüksek nitelikli istihdam yaratabilecek teşebbüslere dönüştürmeleri amaçlanmaktadır. Program, fikir aşamasından pazara kadar olan süreci destekleyerek nitelikli girişimciliği teşvik etmeyi ve uluslararası rekabet gücüne sahip, yenilikçi ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetleri geliştirebilen start-up’ların oluşumunu hedeflemektedir.

Bu destek programının birinci aşamasında, uygulayıcı kuruluş olarak belirlenen Gaziantep Teknopark A.Ş., girişimci adaylarından iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi ve seçilen iş fikirlerinin hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması gibi önemli faaliyetleri yürütmektedir. Bu süreç, iş planlarının belirlenmesi ve TÜBİTAK’a ikinci aşama başvurusu yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Birinci aşamayı başarıyla geçen girişimciler TÜBİTAK BİGG 2024 programı kapsamında, Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan iş planlarına şirket hissesinin %3’ü karşılığında 900.000 TL, Temiz Teknolojiler alanında faaliyet gösteren seçilen şirketlere ise %2 ilave payla 600.000 TL ek yatırım yapılacak.

Bu destekler, girişimcilerin inovatif projelerini pazara sunmalarını ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturmalarını teşvik etmekte, özellikle temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi çözümlere önemli bir finansal kaynak sağlamaktadır. BİGG 2024 programı, ulusal inovasyon ekosisteminin güçlenmesine ve teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyerek Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne önemli bir ivme kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, programın sunmuş olduğu imkanlar, girişimcilerin vizyonunu genişletmekte ve uluslararası arenada rekabet edebilir, yenilikçi ürünler geliştirebilmeleri için gerekli desteği sağlamaktadır.

GaziantepBİGG

Teknoloji odaklı iş fikrinizi GaziantepBİGG ile hayata geçirebilirsiniz. “TÜBİTAK 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı – BİGG” kapsamında, Gaziantep Teknopark A.Ş. uygulayıcı kuruluş olarak, yenilikçi ve Ar-Ge tabanlı iş fikirlerine sahip girişimcilerin projelerini gerçekleştirmelerine destek olmaktadır. Hub fonksiyonu, sanayici ve girişimci bağı ile sürdürülebilirlik sağlamaktayız. Girişimciler, prototipleme, mentorlük, iş planı ve model geliştirme, sunum desteği gibi hizmetlerden faydalanarak başarılı bir girişimciliğe adım atacaklar. Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan iş planlarına şirket hissesinin %3’ü karşılığında 900.000 TL’ye kadar yatırım yapılmakta, Temiz Teknolojiler alanında ise seçilen şirketlere  %2 ilave hisseyle ek 600.000 TL yatırım sunulmaktadır. Programın ikinci aşamasına geçiş, bu desteklerle sağlanmaktadır.

 

Eğer sizin de;

Akıllı Ulaşım,

Enerji ve Temiz Teknolojiler,

Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm),

İletişim ve Sayısal Dönüşüm,

Sağlık ve İyi Yaşam,

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

alanlarında teknoloji odaklı bir fikriniz varsa, GaziantepBİGG ile vizyonunuzu hayata geçirin, inovatif ürünlerinizle piyasada yer alın.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

EĞİTİM

Ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler veya bu seviyelerde eğitimlerini tamamlamış mezunlar başvurabilir.

SERMAYE DESTEĞİ

Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği veya TÜBİTAK’ın 1512 veya 1812 Programlarının 2. Aşamasında sermaye desteği almamış olanlar başvurabilir.

ORTAKLIK

Ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış ve herhangi bir şirkette hissedarlık pozisyonu bulunmayan bireyler başvurabilir (şahıs işletmesi, limited veya anonim şirket hissedarlığı dahil)

PROGRAM

1

Gaziantep BİGG’e Başvuru

2

Temel Girişimcilik Eğt.
Uyg. İş Modeli Hazırlama Eğt.

Satış Teknikleri ve Pazarlama Eğt.
Uyg. İş Planı Hazırlama Eğt.

BiGG2Peak Girişimcilik Kampı

Panel Sunumları

3

Ön Kuluçka ve
Prototipleme Destekleri
Mentorluk ve Danışmanlık Hizmetleri

4

TÜBİTAK BİGG
2. Aşama Başvuru

5

TÜBİTAK BİGG

2024 – 1. Çağrı

Tarih Aşama
22 Ocak 2024 – 15 Şubat 2024 Saat 17:00 Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınması
22 Ocak 2024 – 29 Şubat 2024 Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri
26 Şubat – 8 Mart 2024 Saat 23:59 TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
15 Mart 2024 Uygulayıcı Kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih
18 – 22 Mart 2024 Eksik başvuru belgelerinin tamamlanması
1 Nisan – 21 Haziran 2024 2. aşama panel ve TÜBİTAK BİGG Fonu değerlendirmeleri
28 Haziran 2024 Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
31 Temmuz 2024 Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
2 Ağustos 2024 Destek başlangıç tarihi

 

2024 – 2. Çağrı

Tarih Aşama
6 Mayıs 2024 – 4 Temmuz 2024 Saat 17:00 Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınması
6 Mayıs 2024 – 12 Temmuz 2024 Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri
2 Temmuz – 16 Temmuz 2024 Saat 23:59 TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
19 Temmuz 2024 Uygulayıcı Kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih
22 – 26 Temmuz 2024 Eksik başvuru belgelerinin tamamlanması
2 Eylül – 24 Ekim 2024 2. aşama panel ve TÜBİTAK BİGG Fonu değerlendirmeleri
31 Ekim 2024 Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
29 Kasım 2024 Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
2 Aralık 2024 Destek başlangıç tarihi

Not: Çağrı Takvim tarihlerinde değişiklik olması halinde ayrıca duyurulacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Kimler başvurabilir?

C: Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da bu programlardan mezun kişiler, girişimci olarak başvuru yapabilir.

S: Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?

C: Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir.

S: Aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılabilir mi?

C: Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.

S: İş fikri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

C: Çağrıda belirtilen tarihler arasında PRODİS üzerinden elektronik olarak yapılır.

S: Çağrılar, hangi tarihlerde açılır?

C: 1812 programının, 2024 yılı için 2 (iki) çağrısı açılır ancak çağrı tarihleri için belirli bir zaman aralığı yoktur.

S: İş fikri konularında sınırlama var mıdır?

C: Hayır, yoktur. Programa her alandan teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri sunulabilir.

S: Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de TÜBİTAK’tan, aynı ya da farklı iş fikri ile sermaye desteği alınabilir mi?

C: Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

S: Matbu evraklar hangi adrese gönderilir?

C: TÜBİTAK Başkanlık’ın “Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara” adresine gönderilmelidir. Evrakların TEYDEB’e en kısa sürede ulaşabilmesi için, göndericinin, ad soyad, program adı, proje numarası ve gönderilme sebebini içeren bir ön yazıyı eklemesi gerekir.

S: Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir?

C: Hayır, TÜBİTAK’ın girişimciye sağladığı eğitimler ücretsizdir.

Güncel İletişim Bilgileri:

OSB Teknokent

Ekrem TEKİN ( Proje Yöneticisi)

E-mail: ekrem.tekin@osbteknokent.com.tr

Adres : OSB 2. Bölge 83235 Nolu Cd. No:8, 27620 Başpınar (Organize) OSB/Mh/Gaziantep

Scroll to top